Flash Back

Time is running out Let’s embrace each other Tomorrow Either I will kill you Or you will be washing the knife in the water Just these few lines These few lines, which summarize the world That human beings are better off staying as children They are better off to stay away from this life Just … [Read more…]

Long-term short-term parking with Matlab

clear; note1= sprintf(‘Choose between Parking options below:\nEnter 1 for Long Term parking. (Economy for more than 1 hour)\nEnter 2 for short term parking.’); disp(note1) choice=input(‘Enter your choice, 1 or 2:’); % Input verifier for choice while (choice~=1) && (choice~=2) choice=input(‘You should choose between 1 and 2.Enter your choice, 1 or 2:’); end note2= sprintf(‘Next please … [Read more…]

Ve ben boğulmuştum

Ben boğuldum… Bu olay tam ne zaman oldu bilemiyorum. Yazda mı geçen sene mi? Belki de yüzyıllar önceydi. Sanki biri tüm muslukları açık bırakmış, tüm menfezleri kapatmış ve gitmiş. Yok belki de bir gece uykudayken beni kucaklayıp kocaman bir havuza düşürmüş olabilir; Ne bir martı sesi geliyor ne de bir deniz yosunu bulunuyor buralarda. Etraf göz … [Read more…]

Lottery with JAVA

import java.util.Random; import java.util.Scanner; public class nameSurnameLottery { static Scanner reader = new Scanner(System.in); public static void main(String[] args) { print(“Please enter the column numbers: “, true); int colNum = reader.nextInt(); int[][] userNumbers = new int[colNum][6]; int[] luckyNumbers = new int[6]; for (int i = 0; i < colNum; i++) { print(“Please enter the numbers … [Read more…]